hmotný zisk, prospěch, přínos, užitek
příznivý okamžik, materiální štěstí
využití příležitosti, sklizeň, jistota
nechat se vést hlasem srdce
tvůrčí síla, láska, moudrost
sebekázeň, disciplína, řád
obezřetný postup krok za krokem
komfort, takt, diplomacie, jemnost
získaná kořist, jistota ve vztazích
příjmy bez práce, lenost, poživačnost