marnost, bezvýslednost, bezmoc, nesmyslnost
destruktivní vzorce myšlení
negativní přesvědčení, ano ale…
pochybnosti, malomyslnost
neupřímnost, lež, faleš, podraz
vyhýbání se odpovědnosti, zbabělost
hledání výmluv, nedůvěra, zneuctění
neupřímnost, zákeřnost, sprostota
zrada, intriky, skrývání tajemství
přetvářka, lstivost, odstup od lidí