potěšení, uzdravení, hluboká radost
upřímnost, otevřenost, přátelství
radost ze života, smyslové potěšení
vzpomínky na minulost, dětství
bezstarostnost, štěstí, dědictví
nostalgie, nevinnost, dobrá vůle
dávat a přijímat lásku, naivita
dávné přátelství či známost
sympatie, zamilovanost, sentimentalita