dosažení cíle, úspěšná seberealizace
příznivé vyhlídky, pozitivní vývoj
prosperita, dostatek, velkorysost
stabilní výkonnost, hmatatelné výsledky, profit, prémie
schopnost uskutečnit ideje a plány
tolerance, přátelství, výměna, pomoc
materiální rovnováha, zisk, dar
zdroje, znalosti, schopnosti, moc
velkodušnost, charita, almužna, dávání