pauza, zklidnění, odpočinek, klid
načerpání sil, rekonvalescence
vyřešení konfliktu, klid zbraní
pochopení, růst, regenerace
účast na důležitém jednání
uvolnění, klidné vyčkávání, trpělivost
nutnost odpočinku, nemoc
znemožnění aktivity, kontemplace
naslouchání vnitřnímu hlasu
příprava, soustředění vnitřních zdrojů