nadbytek, citové bohatství
dávat lásku najevo, komunikace
schopnost přijmout city jiné osoby
oslava, radost, splnění přání
svatba, zasnoubení, důkaz lásky
potěšení, přátelství, vděčnost
dobrý výsledek, úspěch
pospolitost, tým, přátelství