zranění citů, žal, bolest, smutek, lítost
rozhodnutí v rozporu s našimi city
negativní myšlenky
smutné vzpomínky na minulost
trápení pocházející z původní rodiny
libování si ve vlastní bolesti
vztahový trojúhelník
zraňující kritika, pomluvy, obvinění