duchovní síla, samostatnost
vláda nad sebou samým
zodpovědnost za vlastní život
přijetí/akceptace celé vlastní osobnosti
odkládání rozhodnutí, váhání
autorita, pozornost, respekt
převaha, dominantní postavení
energie, vnitřní rovnováha, přímost
věci jsou složitější, než je nám příjemné