nový začátek, nový směr
čistá duše
mysl začátečníka
nevinnost, naivita, bezstarostnost
důvěra, otevřenost, svoboda
spontaneita, nekonvenčnost, originalita
tabula rasa
potřeštěnost, zmatenost, nezodpovědnost
hravost, kreativita