Anotace přednášky na Tarotové konferenci 2016

Jako každý rok budu mít i letos tu čest zahájit tarotovou konferenci tradiční přednáškou na téma karty, pod jejíž patronací konference probíhá.

Ve výkladu představuje tato karta docela oříšek. Je sice nabíledni, že její hlavní téma je láska, ovšem láska je docela široký pojem. Někdy karta znamená rozhodování, a rozhodování ovlivněné emocemi a touhami může způsobit pěknou paseku. Milenci nás učí zodpovědnosti. Jsou především zkouškou vztahů; ke světu, k lidem, k sobě samým.

Láska inspirovala nepřeberné množství příběhů napříč mýty i historií. Někdy je žádoucí, jindy nežádoucí. Když ji máme, pokládáme ji za samozřejmost, když nám chybí, cítíme to jako nespravedlnost. Láska a její přítomnost či nepřítomnost v našem životě nás ovlivňuje ve všech oblastech našeho žití i konání. Nesmrtelné příběhy velkých lásek
zakódované do všeobecně známých symbolů vám přečtu z tarotové karty MILENCI…

Jana Bufková žije a vykládá v Plzni. O svých začátcích s tarotem říká: „Někdy v devadesátých letech jsem začala sbírat hrací karty, většinou žolíkové,  které jsem si občas přivezla z dovolené. Tzv. hlavové karty (král, dáma, kluk) byly ilustrované a obrázky se nějak vztahovaly k místu, kde jsem je pořídila. Pak jsem objevila žolíkové sady s reprodukcemi některých malířů a nakonec tarotové karty, které mě naprosto omámily a v zajetí jejich kouzla jsem zůstala dodnes. Za kartářku se sice nepovažuji, ale karty jsou podstatnou částí mého života a jistým způsobem ho ovlivňují.“

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.