Anotace workshopu na Tarotové konferenci 2016

Vnitřní muž a vnitřní žena, neboli Animus a Anima, jsou části nás samých, které většinou hledáme ve vnějším světě. Žena vnímá obraz Anima a muž obraz Animy coby své chybějící části a touží po jejich nalezení v partnerských vztazích. Pojďme tyto své aspekty prozkoumat pomocí tarotových karet a zjistit, jak se odráží v našich vztazích a běžném životě! Pomocí výkladů zjistíme vlivy rodičů na tyto naše vnitřní osobnosti a pokusíme se zharmonizovat některé vztahové nesoulady.

Jsem Sophie Joya a již dvanáct let brouzdám vlnami tarotového oceánu. Poznávat tyto hluboké, nevyzpytatelné a nikde nekončící vody, není mnohdy snadné, ale jedno vám povím: Je to překrásné! Úředně se jmenuji Helena Kuželová, svou činnost jsem se však rozhodla prezentovat pod názvem Sophie Joya (čte se Sofi Džoja). Význam a vibrace tohoto jména vystihují to, co v Tarotu nacházím a co je pro mne velmi důležité: moudrost a radost.

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.