[vc_row][vc_column][vc_column_text]0 Při výkladech jsme otevření všem informacím, které intuitivně přijímáme. Jsme pouze média, a proto nehodnotíme, nekritizujeme, neposuzujeme. Všechny informace, sdělené tazatelem, považujeme za důvěrné a nepředáváme je jiným osobám.

I Ctíme svobodnou vůli a tvůrčí schopnost každého člověka, proto nepoužíváme tarotové karty k věštění budoucnosti. Při výkladech poukazujeme na možnosti, zároveň však respektujeme volbu a rozhodnutí tazatele.

II Snažíme se nahlédnout pod povrch situace. Je-li výklad nepříznivý, pokračujeme dále a hledáme možnosti řešení.

III Zbytečně nic nedramatizujeme, k výkladu spíše přistupujeme jako ke hře, při níž vyplývají na povrch důležité informace. Empatie, soucit a laskavost jsou pro nás samozřejmostí.

IV Řídíme se dohodnutými a předem stanovenými pravidly, týkajícími se času, způsobu výkladu, odměny či čehokoliv předem domluveného. Podporujeme tazatele v jeho silných stránkách, tím přispíváme k jeho osobnímu rozvoji.

V Během své praxe se neustále dál vzděláváme a učíme se z vlastních zkušeností.

VI K osobě tazatele máme vždy pozitivní vztah a snahu mu pomoci. Nic nezamlčujeme, ale citlivé informace se snažíme sdělit tak, aby byly pro tazatele přijatelné.

VII Upozorňujeme na možná rizika a nebojíme se dané riziko podpořit, jestliže směřuje k osobnímu růstu.

VIII Svou sílu osobnosti podporujeme profesionalitou a úctou k etice, tazateli i sobě.

IX S pokorou nasloucháme svému vnitřnímu vedení.

X  Bereme v potaz různá znamení ve smyslu „řeči Univerza„. Neváháme např. změnit okolnosti výkladu, pokud je situace pro výklad nepříznivá.

XI  Do výkladu nevnášíme osobní názory, plně respektujeme výpověď karet. Neposkytujeme informace, pokud je nám známo, že by je tazatel mohl použít k porušení zákona či způsobení škody někomu jinému. Ctíme nestrannost a nezaujatost.

XII  Připouštíme, že každá situace má různé úhly pohledu, proto nehodnotíme ani nekritizujeme práci a názory jiných odborníků a kolegů. Sami jsme  ochotni se podívat na věc jinak v rámci vývoje situace.

XIII  Při výkladu se nezabýváme tématem smrti fyzického těla tazatele nebo kohokoliv jiného.

XIV Vlídnost k tazateli je naším samozřejmým projevem.

XV Jednáme tak, abychom nevytvářeli a nepodporovali závislost tazatele na našich službách, nesnižujeme se k zneužívání tazatele ve prospěch vlastního obohacování nebo vlastních zájmů.

XVI Výklad na stejné téma opakujeme až po nějaké změně (okolností, motivací, vnitřních přesvědčení, atd). Jinak to nemá smysl.

XVII  Důvěřujeme celému procesu výkladu a každé vytažené kartě. Pamatujeme, že Tarot funguje jako naprosto pravdivé zrcadlo. Uznáváme, že neexistuje chybně vytažená karta. Může být pouze chybná interpretace této karty.

XVIII Žádné informace nezastíráme ani nezkreslujeme. Nepodporujeme tazatele v jeho iluzích a neochotě nepřijmout skutečnost.

XIX  Jsme tazateli pozitivní psychickou oporou a s úsměvem ho vedeme k optimismu a důvěře v sebe sama.

XX Nesoudíme, neodsuzujeme.

XXI  Výklad uzavíráme krátkým shrnutím a končíme jasným závěrem a doporučením.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]