Kontakty:

Praha

732 856 440

fikarovah@seznam.cz

Přístup:

Tarotové výklady využívám jako jeden z nadstavbových prostředků psychoterapie a relaxace. Pomáhají mi získat orientaci v přítomnosti, hledat možné příčiny i řešení životních situací. K Tarotu přistupuji intuitivně a s respektem, stejně jako k těm, kterým vykládám.

S Tarotem jsem začala před více než 15 lety, kdy jsem dostala svou první sadu jako vánoční dárek. Od té doby jsem se k němu vracela jako samouk (četba knih, webových stránek, výklady známým) s menšími či většími přestávkami.

V době, kdy citelně ubylo mých pracovních a rodinných povinností, jsem hledala nějaký hlubší trvalý zájem, který by mě naplňoval a současně prospíval i druhým. Došlo mi, že hledat vlastně nemusím, a vrátila se k tarotovým kartám a studiu Tarotu soustavněji a s větší intenzitou.

Absolvovala jsem individuální kurz Tarotu a semináře u Sary Svatůňkové, které mi přinesly skutečně kvalitní zpětnou vazbu, a častěji se věnovala i výkladům.

Rok 2021 mě dovedl k rozhodnutí vstoupit do Tarotové asociace, ztotožňuji se s jejím Etickým kodexem a chtěla bych ji jakkoli podporovat.

Co pro mě Tarot znamená?

Tarotový výklad je pro mě přítomným, upřímným, nepodbízivým obrazem vědomí, učí trpělivosti, pokoře i odvaze. Nechává na každém, zda se bude řídit jeho radami či ne. Je absolutně svobodný a jeho hlavním posláním je pomáhat lidem.

Pracuji zatím se dvěma sadami karet Thelema Tarot (Renata Lechner), Tarot světla a stínu (Chris – Anne). Mou první sadou byl Crowley Tarot, který však používám velmi zřídka.

Karty vykládám pouze v rámci psychoterapeutických a relaxačních seminářů, které vedou renomovaní terapeuti a kouči osobního rozvoje.