Anotace přednášky na Tarotové konferenci 2023
“Kdyby král neúnavně netrestal ty, které trestat má, silnější by si pekli slabší jako ryby na rožni. Nikomu by nic nepatřilo a svět by byl vzhůru nohama.“  (Manuův zákoník, 1. tisíciletí př. n. l.)
Karta Spravedlnost v tarotu zastupuje princip rovnováhy, vyrovnání a absolutní spravedlnosti, zákon karmy; dá se říct, že představuje archetyp Pravdy a vše, co tento pojem zahrnuje: férovost, čestnost, poctivost. Podle Aristotela je tou nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje k druhému.

 

Jak je patrné z výše uvedeného, právo a spravedlnost jsou pojmy a principy, bez kterých bychom jako lidé a jako společenství nebyli schopni dost dobře fungovat. Už na té nejprimitivnější úrovni naší existence se formovala základní pravidla, kdo smí co, a kdo má právo na co. Pravidla zprvu nepsaná, spravovaná pouhým respektem ze silnějšího, byla později formulovaná v nejstarších zákonících. Ne náhodou mají slova jako rovný, správný, porovnat nebo napravit k právu blízko…

 

Kde člověk čerpal při vytváření prvních zákonů, která božstva na jejich dodržování dohlížela, jakými symboly si člověk nutnost jejich dodržování připomínal a jak trestal jejich nedodržování, si povíme v mé úvodní přednášce na letošní tarotové konferenci.

 

Jana Bufková

Žiji a vykládám v Plzni. Někdy v devadesátých letech jsem začala sbírat hrací karty, většinou žolíkové, které jsem si občas přivezla z dovolené. Tzv. hlavové karty (král, dáma, kluk) byly ilustrované a obrázky se nějak vztahovaly k místu, kde jsem je pořídila. Pak jsem objevila žolíkové sady s reprodukcemi některých malířů a nakonec tarotové karty, které mě naprosto omámily a v zajetí jejich kouzla jsem zůstala dodnes. Za kartářku se sice nepovažuji, ale karty jsou podstatnou částí mého života a jistým způsobem ho ovlivňují.

Web: http://www.doupe-osamele-vlcice.cz/

JE LIBO TAROT DO E-MAILU?

Jakmile na blogu vyjde nový článek, dáme vám vědět.