MISTROVSTVÍ CITOVÉ OBJEKTIVITY
city očištěné bolestnou zkušeností
překonání žárlivosti a manipulace druhými
přiznat si potřebu druhé vlastnit
nestrannost, pochopení
citová stálost,věrnost, důvěra
překonání sklonů k citovému lpění
stín: strach přijmout vlastní zranitelnost
voda, stejně stará nebo mladší žena