odvaha, duchovní síla, statečnost, vyšší cíle
odhodlání bojovat za své ideály
sebeobrana, odvaha hájit vlastní názor
schopnost prosadit se, spor
konfrontace, boj proti přesile
agresivita, drzost, asertivita
sebevymezení, nastavení hranic
umění říkat NE, vzdor vůči autoritě
přesvědčení o vlastní pravdě, pevnost
závist, nepřejícnost druhých, rivalita
pocit ohrožení, stihomam