hádka, konflikt, spor, zápas
zápas, konkurence, rivalita
problémy, zkoušky, výzvy
hádka, nesouhlas, slovní potyčka
výměna názorů, neshody, měření sil
nutnost hájit vlastní názor
připravenost soutěžit, asertivita
vnitřní konflikt, podvědomá sabotáž