XXI. Svět

XXI. Svět

též Universum
šťastný konec, uzavření, dovršení
naplnění, úspěch, dosažení cíle
rodina, bezpečí, jistota, domov
šťastné manželství, partnerství
integrace, celistvost, spokojenost
závazek, uzdravení, sdílení
příslib budoucnosti
využití darů a talentů
neschopnost dokončovat, unfinished business

Zobrazit kartu
XX. Soud

XX. Soud

též Poslední soud, Aeon, Znovuzrození
pronikavý úsudek, širší perspektiva
sub specie aeternitatis
pochopení souvislostí, vnímavost, vhled
objektivní pozorování, svědectví
rovnováha osobního života a práce
moudrost, hluboké porozumění
odtažitost, povyšování, přílišná esoteričnost
podceňování pozemské reality
dokonalý životní plán – dharma

Zobrazit kartu
XVIII. Měsíc

XVIII. Měsíc

též Luna
zmatek, zamlžené myšlení, sny
sebeklam, iluze, přeludy, mlha
představivost, imaginace, fantazie
strachy, úzkosti, obavy, fóbie
vnitřní opravdovost, karma
brána do jiného světa
ztráta smyslu a směru
bizarnost, podivnost, temnota

Zobrazit kartu
XVII. Hvězda

XVII. Hvězda

ticho, klid, naděje, inspirace, důvěra, radost, velkorysost, příznivé vyhlídky do budoucna, sebeúcta, sebedůvěra, pozitivní myšlení, klid duše, relaxace, uklidnění, jasné vidění cesty, vize, zbavení se vnitřní nejistoty, dokonalé ztišení, harmonie

Zobrazit kartu
XVI. Věž

XVI. Věž

dřívější název Dům boží (Maison Dieu), uvolnění, náhlá změna, krize, zhroucení přežitých forem, revoluce, průlom, převrat, překvapení, nečekanost, vykolejení z rutiny, rozvody, rozchody, stěhování, změna práce, nehody, náhlé a šokující události, exploze, pád,odhalení, zjevení

Zobrazit kartu
XV. Ďábel

XV. Ďábel

pokušení, svádění, pudovost, vazba na hmotu, materiální stránku, svázanost ve vztahu, porušování vlastních zásad, humorný nadhled, vnitřní rovnováha, zlozvyky, nemírnost, otroctví, slabá vůle, psychická závislost, požitkářství, lež, špatnost, beznaděj, černá magie, okultismus

Zobrazit kartu
XIX. Slunce

XIX. Slunce

osvícení, energie, průzračná jasnost
ujištění, otevřenost, vitalita
důvěra, velikost, 15 minut slávy
teamwork, partnerství, spolupráce
nadšení, zdraví, dobití baterek
úspěch, štěstí, triumf
sláva, zdravé sebevědomí
nový začátek, znovuzrození
chuť do života, velkomyslnost

Zobrazit kartu
XIV. Mírnost

XIV. Mírnost

spojování, slučování, kombinace, synergie, syntéza, integrace, kompromis, pravá míra, umírněnost, konsolidace, nalezení pravého spojení, harmonické sjednocení protikladů, poznání a přijetí temných stránek, alchymická transformace, vyváženost, dohoda, diplomacie, konflikty, protichůdné zájmy, vměšování

Zobrazit kartu
XIII. Smrt

XIII. Smrt

transformace, odpoutání, ukončení, uzavření, ukončený gestalt, přirozený konec, rozloučení, uvolnění
transformace, prostor pro nový začátek, oproštění od všeho, co už nefunguje, uvědomění hranic a mezí, ukončení dlouhotrvajícího problému, něčeho se vzdát, návrat k jádru, podstatě věci, konec, ztráta, porážka, smutek

Zobrazit kartu
XII. Viselec

XII. Viselec

pohled vzhůru nohama, obrácení paradigmatu, nová perspektiva, zaseknutí, impas, zábrany, závislost, bezmocnost, pasivita, uvíznutí, slepá ulička, kapitulace ega, pokorné přijímání, omezující vzorce, bloky, zkostnatělost, úleva, akceptace toho, co je, vzdání se kontroly, přijetí boží vůle

Zobrazit kartu
XI. Spravedlnost

XI. Spravedlnost

vyrovnání, rovnováha, pravda, právo, zákonnost, finanční rovnováha, analytické a syntetické myšlení, příčina a následek, odpovědnost, meditace, nalezení vlastního středu, harmonie, uvědomění, pořádek, uklidnění, úklid, zbavení se zbytečností, oproštění, nekomplikovaná přehlednost, ustrnutí v sebekontrole řízené egem

Zobrazit kartu
X. Kolo Štěstí

X. Kolo Štěstí

hojnost, úspěch, rozmach, střídání hojnosti s nedostatkem, příležitost, průlom, úspěch, osud, štěstí, karma, životní úkol, proměna, změna daná zvenčí, nejistota situace, nepřízeň osudu, náhlý obrat, bod zvratu, osobní vize, nový směr, pohyb, činnost, širší perspektiva

Zobrazit kartu
VIII. Síla

VIII. Síla

síla, zkrocení vnitřních démonů, kráska a zvíře, životní rozkoš a radost, tělesné impulsy, oslava pozemské existence, důvěra ve vlastní sílu a schopnosti, vnitřní světlo, originalita, pramen tvořivosti, osobní kouzlo, potlačení sexuality, pokrytectví, bezuzdnost, únava, stárnutí

Zobrazit kartu
VII. Vůz

VII. Vůz

vůle, ego, kontrola, introspekce, pohled do nitra, vítězství, asertivita, sebeuspokojení, sebejistota, ovládnutí protikladných sil, podnikavost, odvaha, dychtivost, cesta, změna, skok vpřed, dosažení cíle, poražení konkurence, porážka, bezohlednost, válka, ego vymykající se kontrole, zbrklost, ukvapenost

Zobrazit kartu
VI. Milenci

VI. Milenci

vztah, láska, partnerství, rozhodnutí, dilema, výběr, určení vlastních hodnot, vymezení se, manželství, přátelství, zamilovanost, intimita, sexualita, fyzická přitažlivost, konfluence, spojení, otevřenost, vášeň, smlouva, zklamání, rozpor, konflikt,
neschopnost se rozhodnout

Zobrazit kartu
V. Velekněz

V. Velekněz

učitel, rádce, morální autorita, vzdělání, systém víry, učení, poradenství, lekce, identifikace se skupinou, společnost, poznání, úřad, zjevení, někam patřit, iniciace, kultura, tradice, konzervativismus, etika, ochrana, duchovní autorita, fanatismus, konformita, byrokracie

Zobrazit kartu
Rytíř (princ) pohárů

Rytíř (princ) pohárů

MISTROVSTVÍ CITOVÉ TOUHY
vášnivé srdce, citová touha
cesta, nelpění, vášeň
přijetí vlastních potřeb
překonání společenských tabu
vnitřní svoboda
stín: popření sexuality, moralizování, nadměrná pudovost
Štír, Ryby, milenec, animus, stejně starý nebo mladší muž

Zobrazit kartu
Rytíř (princ) mečů

Rytíř (princ) mečů

MISTROVSTVÍ INSPIROVANÉHO A INTUITIVNÍHO MYŠLENÍ
inspirace bez zábran a omezení
nespoutanost, svobodný projev
tvůrčí dynamická aktivní energie
touha po změně místa, odstřihnutí minulosti
překonání starých nefunkčních vzorců
možnost odloučení ve vztahu
stín: strach ze samoty, nedůvěra k životu, negativní programování mysli
vzduch, Vodnář, animus, mladší muž

Zobrazit kartu
Rytíř (princ) holí

Rytíř (princ) holí

MISTROVSTVÍ INSPIROVANÉ TVOŘIVOSTI
neomezené tvůrčí vyjádření
inspirace z vyšší moci
nové příležitosti, láska k životu
radost z práce, smysluplná činnost
soustředění, vidění očima srdce
stín: strach z odmítnutí, přežívání
Lev, oheň, léto, mladší muž, animus

Zobrazit kartu
Rytíř (princ) disků

Rytíř (princ) disků

MISTROVSTVÍ TĚLESNÉHO CVIČENÍ A BUDOVÁNÍ NOVÝCH SVĚTŮ
ovládnutí těla, podmanění hmoty
sport, cvičení, fyzický pohyb
tvorba nových struktur a forem
stabilita, bohatství, krása, estetika
architektura, návrhářství, stavebnictví
plodnější způsob života, hojnost
stín: chtivost, připoutanost ke hmotě, konzum
Býk, země, mladší muž, animus

Zobrazit kartu
Páže (princezna) pohárů

Páže (princezna) pohárů

MISTROVSTVÍ CITOVÉ OBJEKTIVITY
city očištěné bolestnou zkušeností
překonání žárlivosti a manipulace druhými
přiznat si potřebu druhé vlastnit
nestrannost, pochopení
citová stálost,věrnost, důvěra
překonání sklonů k citovému lpění
stín: strach přijmout vlastní zranitelnost
voda, stejně stará nebo mladší žena

Zobrazit kartu
Páže (princezna) mečů

Páže (princezna) mečů

MISTROVSTVÍ PRAKTICKÉHO MYŠLENÍ
realizace, produktivní výsledky
boj proti vlastním rozmarům, vrtochům a náladám
potřeba nápady uskutečnit, ne o nich mluvit
spojení s vnitřní pravdou, srdcem
stát si za svým, přiznat barvu
otevřený střet, tvořivá konfrontace
stín: pýcha, arogance, bezcitnost
vzduch, Vodnář, mladší žena

Zobrazit kartu
Páže (princezna) holí

Páže (princezna) holí

MISTROVSTVÍ PŘIROZENOSTI A SEBEOSVOBOZENÍ
zvládnutí vnitřních zábran a překážek
překonání strachu, spontaneita
odvaha, nezávislost
touha po svobodě a dobrodružství
nové začátky, výprava do neznáma
stín: strach převzít zodpovědnost, chybějící sebedůvěra
Beran, oheň, jaro, mladší žena, anima

Zobrazit kartu
Páže (princezna) disků

Páže (princezna) disků

MISTROVSTVÍ TVOŘIVOSTI A SCHOPNOSTI VYTVÁŘET NOVÉ FORMY
tvůrčí síla, těhotenství, očekávání
nový pracovní či soukromý projekt
všechno má svůj čas, trpělivost
spojení nebe a země, hmota ve službě ducha
mateřství, otázky v souvislosti s vlastní matkou
stín: netrpělivost, unáhlenost, předčasný porod
Beran, Štír, země, anima, mladší žena

Zobrazit kartu
Královna pohárů

Královna pohárů

MISTROVSTVÍ CITOVÉ JEDNOTY
citová celistvost, opravdovost
upřímné projevování citů
láska bez podmínek, emocionální nezávislost
hluboká empatie, dávání
mateřství, ženství, ženská autorita
vyrovnání se s matkou a mateřstvím
poctivost, otevřenost
stín: nerespektování vlastních potřeb, přílišné dávání
voda, anima, starší žena, autorita

Zobrazit kartu
Královna mečů

Královna mečů

MISTROVSTVÍ OBJEKTIVNÍHO A PRONIKAVÉHO MYŠLENÍ
zbavení se masek, obranných postojů, bezpečných rolí
objektivní mysl spravedlivého svědka
čisté myšlení, dětská zvídavost
získání/poskytnutí rady
otevřenost, opravdovost, hloubka
stín: kritika z pozice vlastní dokonalosti
vzduch, starší žena, anima

Zobrazit kartu
Královna holí

Královna holí

MISTROVSTVÍ SEBEPOZNÁNÍ
poznání a přijetí sebe sama
pokora, vědomá oběť, pravda
pochopení, kdo jsem a kam jdu
hlubší pohled do vlastního nitra
vnitřní očista, bolestná transformace
služba druhým, učení, podpora
stín: manipulace ze strany druhých, plnění očekávání
Ryby, oheň, starší žena, anima

Zobrazit kartu
Královna disků

Královna disků

MISTROVSTVÍ VÝŽIVY A STŘÍDMÉHO STRAVOVÁNÍ
budování úrodných světů, pěstování
vědomá regenerace těla, zdraví
nový řád, životospráva, péče o sebe
odpočinek, znovunačerpání energie, dovolená
pořádek ve financích, stálost, spokojenost
stín: workholismus, vyčerpávání se, nezdravé návyky, ztráta kontroly
Kozoroh, Beran, země, starší žena, anima

Zobrazit kartu
Král pohárů

Král pohárů

MISTROVSTVÍ VĚRNOSTI CITU A ODDANOSTI
věrnost, citová štědrost, rytířskost
oddanost, nepodmiňovaná láska
porozumění, soucit, duchovní síla
překonání ega a ješitnosti
přehodnocení životních priorit
rodina, kterou si vybíráme, duchovní společenství
stín: identifikace s úzkou skupinou, sektou
voda, Rak, animus, starší muž

Zobrazit kartu
Král mečů

Král mečů

MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
soustředění, odhodlání, rychlost
soulad srdce a rozumu
zaměření na cíl, vůle, nadšení
příležitost vydat se novým směrem
pohyb, zaměření na budoucnost
cesta jako cíl, vysoké ideály
stín: netrpělivost, orientace směrem ven, prosazování utkvělých představ
vzduch a voda, animus, starší muž

Zobrazit kartu
Král holí

Král holí

MISTROVSTVÍ VIZE A VNITŘNÍ SÍLY
duchovní růst a vývoj
jasná vize, inspirace
hořet pro něco, nasazení pro dobrou věc
dosažení předurčených cílů
plné rozvinutí vlastního potenciálu
dynamická síla, snadné překonání překážek
stín: strach z vlastní síly a moci
oheň, starší muž

Zobrazit kartu
Král disků

Král disků

MISTROVSTVÍ HOJNOSTI A ROZKVĚTU
praktické dovednosti v reálném světě
sklizeň, zisk, hmotný úspěch
výborné zdraví, finanční blahobyt
schopnost vytvářet bohatství
nasazení pro úkol, vztah nebo projekt
užívání plodů vlastní práce, radost
stín: rezignace, pochybnosti, ztráta smyslu konání
Lev, země, o hodně starší muž, animus

Zobrazit kartu
IX. Poustevník

IX. Poustevník

vyhledávaná samota, rozjímání, introspekce, odcizení, odloučení, odchod, zklidnění, hledání vnitřní pravdy, sebepoznání, temné hlubiny duše, introverze, vnitřní moudrost, samota, opuštěnost, strach, smutek, izolace, útěk před světem, osobní pouť, hledání správné cesty, vedení, ukazování směru druhým, podivínství, ztráta kontaktu

Zobrazit kartu
IV. Císař

IV. Císař

autorita, struktura, řád, pravidla, disciplína, vláda, rozum, zaměření na cíl, síla, sebejistota, sebeprosazení, důslednost, úspěch, pořádek, despotismus, perfekcionismus, mužský princip, ochrana, pevnost, přílišná odpovědnost, zneužití moci, strnulost, rigidita

Zobrazit kartu
III. Císařovna

III. Císařovna

ženství a mateřství, Matka Země, příroda, láska bez podmínek, důvěra, ženský princip, moudrost, podpora, útěcha, péče, hojnost, štěstí, bohatství, tvořivost, krása, svůdnost, marnivost, záliba v luxusu

Zobrazit kartu
II. Velekněžka

II. Velekněžka

dříve též Papežka
hlubiny duše, nevědomí
intuice, vnitřní vedení
nezávislost, soběstačnost
tajemství, pochopení
pasivita, rovnováha, trpělivost
vidění širších souvislostí, pod povrch
zasněnost, zahloubání
překonávání překážek
potíže s technikou
bludy, klamy, zmatky, nepřesnost
nerealizovaný potenciál

Zobrazit kartu
I. Mág

I. Mág

tvůrčí přístup
komunikace, manipulace
aktivní jednání
dosahování cílů
schopnost ovládat (sebe, lidi, věci)
využívání talentů
všechny nástroje k dispozici
inteligence, úsilí, šikovnost
kontrola, výzva, zkouška

Zobrazit kartu
Eso pohárů

Eso pohárů

láska, zdraví, krása, plodnost, úspěch
počátek nového vztahu
milostné naplnění, citová rovnováha
čisté a otevřené srdce
ničím nepodmíněná láska
skok ve spirituálním růstu
intimita, vciťování se, vřelost
naplnění snů, představ a přání
zamilování, manželství, početí, narození

Zobrazit kartu
Eso mečů

Eso mečů

nová myšlenka nebo informace
nápad, nový podnik (i riskantní), iniciativa
vyjasnění, rozumové uchopení
důležité racionální rozhodnutí
„rozseknutí“ nějaké záležitosti
intelektuální inspirace, síla myšlenky
uvědomění důležitých skutečností
vzdělání, důvtip, inteligence
odlišení faktů a domněnek

Zobrazit kartu
Eso holí

Eso holí

energie, aktivita, výzva, první krok
nadšení, sebedůvěra, odvaha
příležitost realizovat nové nápady
impuls, začátek, zvrat
využití kreativity, rozvoj talentu
realizace potenciálu, nové možnosti
silná vůle, ochota riskovat, angažovanost
počátek podnikání, invence
objev, nový projekt, nový cíl
seberealizace, naplnění poslání

Zobrazit kartu
Eso disků

Eso disků

praktický a organizovaný postup
stát oběma nohama na zemi
mít reálné zdroje a předpoklady
harmonie, hojnost, blahobyt
prosperita, materiální zisk
smyslovost a smyslnost, talent, zdraví, plodnost
budoucí prospěch, hmatatelný užitek
pocit bezpečí a ochrany, podpora, stabilita
štěstí v lásce a penězích
vnitřní a vnější řád, organizační schopnosti, nadhled

Zobrazit kartu
9 pohárů

9 pohárů

radost, pocit štěstí, naplnění
splněné přání, uskutečněný sen
smyslové potěšení, požitek, nasycení
radost ze života, hojnost, dobré zdraví
radostné události, dobré zprávy
rovnováha citů, vnitřní pohoda
spojení s ostatními lidmi, společenství
spokojenost, přitakání životu
relax, klid, zábava, prosperita

Zobrazit kartu
9 mečů

9 mečů

sebekritika, sebeodsuzování, zraňování
trápení, muka, úzkost, panika, strach
pocit viny, výčitky svědomí, obavy
pocit ohrožení, pochybnosti o sobě
deprese, temná noc duše, nespavost
velké starosti, neúspěch, zoufalství
chudoba, zatčení, zranění, rozchod
obava ze samoty, kruté poznání
neschopnost odpustit a přijmout odpuštění

Zobrazit kartu
9 holí

9 holí

duchovní vize nebo idea
odhodlání směřovat výš, bdělost, vůle
spojení se stíny nevědomí
přeměna slabosti v sílu
projekce, sebeobrana, ostražitost
pocit ohrožení, energie, spořivost
obranyschopnost, vitalita, výdrž
houževnatost, úpornost, vytrvalost
odpor, neochvějnost, podezíravost
pochybnosti, liknavost, sebelítost
staré rány, zraněné ego

Zobrazit kartu
9 disků

9 disků

hmotný zisk, prospěch, přínos, užitek
příznivý okamžik, materiální štěstí
využití příležitosti, sklizeň, jistota
nechat se vést hlasem srdce
tvůrčí síla, láska, moudrost
sebekázeň, disciplína, řád
obezřetný postup krok za krokem
komfort, takt, diplomacie, jemnost
získaná kořist, jistota ve vztazích
příjmy bez práce, lenost, poživačnost

Zobrazit kartu
8 pohárů

8 pohárů

vyčerpání, přetaženost, vyprahlost
citová lhostejnost
nerespektování vlastních možností
ztráta nebo blokace energie
ztráta zájmu o cokoli, přežívání
vzdálení se vlastní vnitřní pravdě
odchod s těžkým srdcem
rozchod, opuštění něčeho oblíbeného
potřeba struktury, disciplíny, vymezení hranic

Zobrazit kartu
8 mečů

8 mečů

rozpor představy/skutečnost, hlava/srdce
nervozita, obavy, stres
negativní vliv jiných lidí
zasahování do soukromí
vnitřní zmatek, pochyby, špatné svědomí
přílišná analýza, nerozhodnost
neschopnost učinit rozhodnutí
potíže vzdát se možnosti, kterou jsme si nezvolili

Zobrazit kartu
8 holí

8 holí

rychlý vývoj událostí
okamžité řešení problému, rychlé jednání
jasně formulovaná a přímá komunikace
duchovní akcelerace
pohotové zvládání bloků a překážek
problém jako výzva
rychlá změna, pohyb, pokrok
unáhlenost, ukvapenost, krátkodobost

Zobrazit kartu
8 disků

8 disků

prozíravost, trpělivá práce, důkladnost
pečlivé zkoumání detailů
opatrnost, rozvážnost
preciznost, pozornost
puntičkářství, perfekcionismus
láskyplná péče
krása, pořádek, uspořádanost
pozvolný postup, obezřetnost
důvěra ve správný vývoj událostí

Zobrazit kartu
7 pohárů

7 pohárů

závislosti, oddávání se slabostem
zlozvyky jako cesta z deprese
sebelítost, libování si ve vlastní bolesti
žádostivost, flámování, pití, drogy
vyhýbání se řešení vlastních problémů
prokrastinace, odkládání, lenost
nereálná očekávání, vzdušné zámky
iluze, klam, sny, představy
kompenzace nedostatku bezuzdností
negativita, ztráta energie

Zobrazit kartu
7 mečů

7 mečů

marnost, bezvýslednost, bezmoc, nesmyslnost
destruktivní vzorce myšlení
negativní přesvědčení, ano ale…
pochybnosti, malomyslnost
neupřímnost, lež, faleš, podraz
vyhýbání se odpovědnosti, zbabělost
hledání výmluv, nedůvěra, zneuctění
neupřímnost, zákeřnost, sprostota
zrada, intriky, skrývání tajemství
přetvářka, lstivost, odstup od lidí

Zobrazit kartu
7 holí

7 holí

odvaha, duchovní síla, statečnost, vyšší cíle
odhodlání bojovat za své ideály
sebeobrana, odvaha hájit vlastní názor
schopnost prosadit se, spor
konfrontace, boj proti přesile
agresivita, drzost, asertivita
sebevymezení, nastavení hranic
umění říkat NE, vzdor vůči autoritě
přesvědčení o vlastní pravdě, pevnost
závist, nepřejícnost druhých, rivalita
pocit ohrožení, stihomam

Zobrazit kartu
7 disků

7 disků

selhání, strach z porážky
obavy o zdraví, finance, vztahy
strach z neúspěchu i z úspěchu
zhodnocení, kontrola výsledků
čekání, zkouška trpělivosti, průtahy
rezignace, házení flinty do žita
pomalý vývoj, mravenčí práce
křižovatka, úvahy o změně směru
dosažení milníku, odměna
zdánlivě nepřekonatelné překážky

Zobrazit kartu
6 pohárů

6 pohárů

potěšení, uzdravení, hluboká radost
upřímnost, otevřenost, přátelství
radost ze života, smyslové potěšení
vzpomínky na minulost, dětství
bezstarostnost, štěstí, dědictví
nostalgie, nevinnost, dobrá vůle
dávat a přijímat lásku, naivita
dávné přátelství či známost
sympatie, zamilovanost, sentimentalita

Zobrazit kartu
6 mečů

6 mečů

vědomá objektivní mysl, nestrannost
pozice nezaujatého svědka
jasné vědomí cíle, čistý rozum
tvůrčí a objektivní komunikace
soulad s vnitřní pravdou
nahlížet věci takové, jaké jsou
přiměřené vnímání celku i detailů
cesta do neznáma, odjezd
přemístění, vnější změna, fluktuace zaměstnanců
stěhování, osamostatnění, přestup

Zobrazit kartu
6 holí

6 holí

triumf, chvála, úspěch, aplaus
ocenění, kompliment, uznání
hrdost, zdravé sebevědomí
sebeprosazení, vyznamenání
vůdcovství, výborné zprávy
duchovní obnova a růst
průlom, nový vhled do situace
oboustranný prospěch, win-win
dosažení cíle, povýšení
utkání s egem, překonání slabostí
splněná přání, vzestup, popularita

Zobrazit kartu
6 disků

6 disků

dosažení cíle, úspěšná seberealizace
příznivé vyhlídky, pozitivní vývoj
prosperita, dostatek, velkorysost
stabilní výkonnost, hmatatelné výsledky, profit, prémie
schopnost uskutečnit ideje a plány
tolerance, přátelství, výměna, pomoc
materiální rovnováha, zisk, dar
zdroje, znalosti, schopnosti, moc
velkodušnost, charita, almužna, dávání

Zobrazit kartu
5 pohárů

5 pohárů

citové zklamání, zranění, ztráta
zaujetí vlastním neštěstím
rozchod, rozloučení, odloučení
truchlení, lítost, smutek
staré rány, opakování minulosti
neřešené traumatické situace
pláč nad rozlitým mlékem
konec mylných představ, ztroskotané naděje

Zobrazit kartu
5 mečů

5 mečů

očekávání porážky, slabost
strach ze selhání a nedostatečnosti
přecenění vlastních schopností a možností
vzpomínka na staré rány
negativní programování
obavy ze změny, ze všeho nového
podlomená sebedůvěra i sebeúcta

Zobrazit kartu
5 holí

5 holí

hádka, konflikt, spor, zápas
zápas, konkurence, rivalita
problémy, zkoušky, výzvy
hádka, nesouhlas, slovní potyčka
výměna názorů, neshody, měření sil
nutnost hájit vlastní názor
připravenost soutěžit, asertivita
vnitřní konflikt, podvědomá sabotáž

Zobrazit kartu
5 disků

5 disků

úzkost, existenční starosti
trápení kvůli materiálním záležitostem
starosti, pochybnosti, obavy
nedůvěra v sebe sama
katastrofické scénáře
těžké časy, ztráta práce nebo příjmu
nemoc, odmítnutí, samota
bída, chudoba, strádání
destruktivní vzorce myšlení

Zobrazit kartu
4 poháry

4 poháry

pocit nespokojenosti, hledání
rozmrzelost, deprese, malomyslnost
smíšené pocity, uraženost, truc
nevyužitá šance, nuda, stereotyp
nadbytek, přemíra dobrého
apatie, ztráta zájmu, žádná motivace
introspekce, stažení, nízké uvědomění
citové naplnění, soulad vnitřní/vnější
úspěch v oblasti financí nebo luxusního zboží
teplo domova, vzájemnost, širší rodina

Zobrazit kartu
4 meče

4 meče

pauza, zklidnění, odpočinek, klid
načerpání sil, rekonvalescence
vyřešení konfliktu, klid zbraní
pochopení, růst, regenerace
účast na důležitém jednání
uvolnění, klidné vyčkávání, trpělivost
nutnost odpočinku, nemoc
znemožnění aktivity, kontemplace
naslouchání vnitřnímu hlasu
příprava, soustředění vnitřních zdrojů

Zobrazit kartu
4 hole

4 hole

završení, dokončení, dosažení cíle
dílčí úspěch, vstup do další etapy
uzavření jednoho projektu, aby bylo možné začít nový
začínat s čistým stolem
naplnění záměrů, nové možnosti
šťastné cesty, bezpečí, láska
oslava, výročí, milník, odměna
celistvost, naplnění, sjednocení protikladů
usnutí na vavřínech, nadutost

Zobrazit kartu
4 disky

4 disky

vlastnictví, lpění na majetku
osobní síla a moc, hmatatelné výsledky
kontrola, omezování druhých
uvědomění si mezí a hranic
vymezení se, struktura, pořádek
vnucování hodnot a pravidel
potřeba jistoty, stabilita, lakota
udržování statu quo, bránění změně
vědět co chci a trvat si na svém
zodpovědnost, malodušnost, úzkost, střádání

Zobrazit kartu
3 poháry

3 poháry

nadbytek, citové bohatství
dávat lásku najevo, komunikace
schopnost přijmout city jiné osoby
oslava, radost, splnění přání
svatba, zasnoubení, důkaz lásky
potěšení, přátelství, vděčnost
dobrý výsledek, úspěch
pospolitost, tým, přátelství

Zobrazit kartu
3 meče

3 meče

zranění citů, žal, bolest, smutek, lítost
rozhodnutí v rozporu s našimi city
negativní myšlenky
smutné vzpomínky na minulost
trápení pocházející z původní rodiny
libování si ve vlastní bolesti
vztahový trojúhelník
zraňující kritika, pomluvy, obvinění

Zobrazit kartu
3 hole

3 hole

vnitřní síla, celistvost, čest
solidní základ, příznivé vyhlídky
upřímnost, čisté úmysly, etika
nový začátek, spontaneita, důvěra
fungující firma, prosperita
plánování, vize, růst, expanze
poznání očekávání, dlouhodobý pohled
zkoumání nepoznaného

Zobrazit kartu
3 disky

3 disky

soustředění na práci, vědomí cíle
schopnost překonávat překážky
přijetí zodpovědnosti za své závazky
vytrvalost, houževnatost, odolnost
hmatatelné a stabilní výsledky
tvrdá práce, zavalení prací
uspokojení, naplnění, radost

Zobrazit kartu
2 poháry

2 poháry

hluboký citový vztah
láska, absolutní přijetí a splynutí
spolupráce, partnerství, harmonie
známost, nový vztah, usmíření, zamilovanost
šťastné setkání, rande, sňatek
sdílení, pomoc, odpouštění
přitažlivost, pozitivní odpověď
rodinná pouta, pevné přátelství
tvořivost, vášeň pro práci/koníček

Zobrazit kartu
2 meče

2 meče

klidná mysl, vnitřní mír a klid
pochopení dvou polarit
soulad s vnitřní pravdou
učiněné správné rozhodnutí
racionální kompromis, potlačení citů
předstírání, že je všechno OK
přestávka v jednání, klid zbraní
vyhýbání se pravdě, deflexe
rozhodnutí podmíněné vnější změnou

Zobrazit kartu
2 hole

2 hole

duchovní síla, samostatnost
vláda nad sebou samým
zodpovědnost za vlastní život
přijetí/akceptace celé vlastní osobnosti
odkládání rozhodnutí, váhání
autorita, pozornost, respekt
převaha, dominantní postavení
energie, vnitřní rovnováha, přímost
věci jsou složitější, než je nám příjemné

Zobrazit kartu
2 disky

2 disky

konkrétní změna v reálném životě
pozvolný obrat situace k lepšímu
rozšíření obzorů, růst, vývoj
pochopení hlubších souvislostí
obnovení životní rovnováhy
přechod, transformace, posun
netlačit řeku, nechat se unášet proudem
dvě želízka v ohni
změna směru, akceptace

Zobrazit kartu
10 pohárů

10 pohárů

radost, štěstí, uspokojení
spokojenost vycházející zevnitř
domov, rodina, manželství, pospolitost
cítit se dobře, vyzařovat lásku
rodiná oslava, harmonie, idyla
příbuzenské vazby, podpora, ujištění
završení, závěr, šťastný konec
radost z hotového, dokončení projektu
sounáležitost, společenství, domácí štěstí, hluboké city

Zobrazit kartu
10 mečů

10 mečů

definitivní a bolestivý konec
být na dně, temnota, bezvýchodnost
mysl sevřená strachem a zoufalstvím
mučednictví, sebeobětování
upřednostňování zájmů ostatních
násilné a razantní přerušení
rozpad vztahu, propuštění, zničení
deprese, agonie, zastrašení, překážky
úpadek, bankrot, ztráta jistot
závěrečný tah, rozloučení, uvolnění

Zobrazit kartu
10 holí

10 holí

útlak, přetížení, omezení, potlačení
sebeomezování, vnitřní/vnější tíseň
břemeno, neschopnost říct NE
plnění nepříjemné povinnosti
hypertrofovaná zodpovědnost
odpor, těžká práce, velký úkol
snaha zalíbit se, zavděčit, zaujmout
stres, únava, robota, zahlcení
přepracování, workholismus
dělat všechno sám, nedobrovolně sloužit, příliš si nakládat

Zobrazit kartu
10 disků

10 disků

hojnost, prosperita, vnitřní bohatství
zlaté časy, solidní základ, stabilita
talenty, schopnosti, vlohy, dovednosti
množství idejí, různé zdroje informací
rodina, domov, usedlost, důstojnost
úspěch v práci, finanční zabezpečení
trvalé a dlouhodobé řešení, jistota
dar, věno, důchod, dědictví, prospěch
dobrý plat, jisté pracovní místo
konvence, tradice, konzervativnost

Zobrazit kartu
0. Blázen

0. Blázen

nový začátek, nový směr
čistá duše
mysl začátečníka
nevinnost, naivita, bezstarostnost
důvěra, otevřenost, svoboda
spontaneita, nekonvenčnost, originalita
tabula rasa
potřeštěnost, zmatenost, nezodpovědnost
hravost, kreativita

Zobrazit kartu